Elektroclub Duiven

Visserlaan 41

6921 WZ Duiven

Nederland

Elke donderdag:

19.00 - 20.15 uur

+31 (0) 316 - 26 44 00
+31 (0) 6 - 589 726 54

 

info@elektroclub.nl

Elektroclub, toen en nu

 

De Hobbyclub

In de jaren ’60 is de Hobbyclub opgericht door een voormalig leraar van de lagere school (basisschool). Jarenlang kon de schooljeugd van Duiven op de zaterdagmorgen creatief bezig zijn bij de Hobbyclub. Door het vertrek van de initiatiefnemer en locatiewisselingen stopte de Hobbyclub ergens in de jaren ’70. Na een korte onderbreking werd in 1979 de Hobbyclub nieuw leven ingeblazen; op 7 februari 1979 werd de Stichting Jeugdwerk / Hobbyclub in het leven geroepen. Dit ter bevordering van de creativiteit van de Duivense jeugd.


Jeugdwerk

In de statuten is sprake van jeugdwerk. Dit wordt heel mooi verwoord als “Het scheppen van gelegenheid tot het samenkomen van jeugdigen om in een goed en eigen vrijetijds milieu onderlinge contacten te leggen en de kreatieviteit te bevorderen, ten einde de vrije tijd zinvol te besteden.”.

 

Logo Stichting Jeugdwerk Duiven

Dit logo stampt uit de tijd van de stencil- en kopieermachine.

 

Locatie

Huisvesting was op de begane grond in het voormalige CCOG, op de plaats waar destijds “Bij de Buren” zat en nu de Lidl staat.


Succes

Op hoogtijdagen draaide men elke dag van de week en op woensdag en zaterdag zelfs twee keer. Een succes was het zeker. De namen van de oprichters en de vele vrijwilligers (meer dan 40 personen) die in de loop ter tijden hebben geholpen bij de diverse clubs zijn bij het bestuur bekend.


12,5 jaar

In 1991 bestond men 12,5 jaar en is dit heugelijke feit gevierd. Voor de kinderen was er een feestmiddag georganiseerd in jeugdgebouw “De Til”, later “Alpha”, naast het gemeentehuis en voor alle vrijwilligers was er een etentje bij Ming Palace (de voormalige chinees in het centrum van Duiven).

Inmiddels werd er niet meer op zaterdagen club gedraaid, maar wel op de maandag, dinsdag en woensdag, middagen en/of ’s avonds. Totaal 4 clubs. Rond 1991 werd de maandagmiddagclub opgeheven, dit was een knutselclub voor de leeftijdscategorie 9-12 jarigen.


Clubuitjes en excursies

Er zijn ook geregeld uitjes of excursies georganiseerd. De Elektroclub is een keer met de kinderen naar de Nedap (Nederlandse Apparatenfabriek) in Groenlo geweest. Het bedrijf is bekend van de C&A beveiligingen, skipassen en stemcomputers.

In 1995 zijn we met de vrijwilligers een dagje naar de firma Tebbe in Ochten geweest. Dit is een groothandel voor hobbymaterialen; iedereen kon hier weer ideeën opdoen. In 1996 was er een crea-weekend in de Darling Expo Market in Rijswijk. Hier zijn we met alle vrijwilligers naar toe gegaan en ook dit werd door iedereen erg leuk gevonden. Een paar jaar later zijn we er nog een keer naar toe gegaan.

In 1997 hebben we voor het eerst als Hobbyclub meegedaan aan Dit Doet Duiven. Op het Remigiusplein presenteerden diverse Duivense verenigingen en stichtingen zich.


Poolse kinderen en VAD

In de jaren ’90 werd er ook altijd een middag verzorgd voor de Poolse Kinderen. Via de stichting PAX verbleven deze kinderen enkele weken bij gastgezinnen in Nederland om hier een onbezorgde vakantie door te brengen. Als Hobbyclub konden we aan dit goede initiatief ons steentje bijdragen.

Ook waren we actief tijdens de VAD (Vakantie Activiteiten Duiven) en later deden we mee bij de KVD (Kindervakantieweek Duiven), beiden zijn te vergelijken met het tegenwoordige “Bouwdorp”. In deze vakantieweek verzorgden we een knutselmiddag voor de jeugd.


Sinterklaas

Dit was een jaarlijks terugkerende optreden van de Goedheiligman met enkele pieten. De organisatie hiervan was in handen van een vrijwilligster, die goede contacten onderhield met deze man. Clubs die geen bezoek ontvingen van Sinterklaas en/of pieten, hadden een aangepast programma. Er werden taai-taai poppen met snoep versierd. Met name bij de club met oudere kinderen werd het een heel geplak. Met suikerwater is meer te plakken dat snoepjes alleen… Dan is de tegenwoordig uit te delen chocoladeletter heel wat minder geknoei.


Kerst

Tegen kerst was er in de jaren 90 altijd een avond dat er kerststukjes gemaakt werden. Al vroeg op zo’n avond kwam er dan een enorme lading kerstbomentakken, versieringen, oase en bakjes het lokaal binnen. Ook hier had de Hobbyclub zijn contacten met de afd. groenvoorziening in de Gemeente Duiven. Een genot om te zien hoe creatief de kinderen daarmee waren.

Verhuizing

In september 1999 verhuisde de Hobbyclub op verzoek van de Gemeente en de KKD (Kreatieve Kring Duiven) van jeugdgebouw “De Til”, naast sporthal de Spelleward, naar het Hobbyclublokaal in het nieuw gebouwde KKD-gebouw aan de Visserlaan.


Promotie

Promotiemateriaal werd eind jaren 90, op duizend A4-vellen verspreid door veel wijken in Duiven. Ook de bibliotheek, diverse scholen, huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen hadden in de wachtruimte een prikbord waarop een Hobbyclub A4'tje prijkte, waardoor de bekendheid toenam.

 

Nieuw logo

De computer deed zijn intrede in de huiskamer en ook de teken-ontwerpprogramma’s waren voor iedereen bereikbaar. Reden om het oude logo onder handen te nemen.

In 2000 werd er een nieuw logo in gebruik genomen, ontworpen door de penningmeester en ondergetekende. Voorwaarde was dat elke club zich hierin kon vinden; het potlood voor de knutselclub, de hamer voor de timmerclub en de lamp voor de elektroclub. Het nieuwe logo is moderner, makkelijker te gebruiken met de computer. Het lettertype moest ook bij verkleining tot 25%, goed leesbaar blijven als het op enveloppen werd geprint. Ook in zwartwit afgedrukt moest de gloeilamp herkenbaar blijven.


Ledenaantal

Het aantal kinderen fluctueerde nogal in de loop der jaren. Soms liep het aantal voor de zomervakantie terug tot twee kinderen, maar er waren ook tijden dat er lange wachtlijsten waren voor nieuwe leden bij alle clubs.

In 2002 deed zich de mogelijkheid voor om de elektroclub te splitsen; de late elektroclub ontstond. Het eerste uur was voor de beginners en een aansluitend uur was voor de gevorderden. Door deze doorstoomclub had de elektroclub in ieder geval geen wachtlijst meer. Ledenaantal oktober 2002, 48 kinderen, verdeeld over 4 clubs.

Ook de woensdagmiddagclub is in 2002, zoals wel vaker voorkwam te groot. Er waren te veel kinderen of er was te weinig vrijwillige leiding. Er werd in zo’n geval meestal een maximum aantal leden voorgesteld en men deed verzoeken bij scholen om stagaires te vragen. De woensdagmiddagleiding zette alles op alles om het voortbestaan van deze club te continueren. En dat viel niet mee; voor een woensdagmiddag is het extra moeilijk om vrijwilligers te werven, in een tijd van tweeverdieners.

In september 2003 gaat het zo goed met de KKD, dat het aantal cursisten edelsmeden dusdanig groot is geworden dat men genoodzaakt is om acuut een extra cursusavond edelsmeden in te lassen. Dit gebeurd op de dinsdagavond, in hetzelfde lokaal waar ook de late elektroclub draait. De commercie wint het van de creativiteit; de late elektroclub wordt gedwongen samengevoegd aan de gewone elektroclub, zodat de cursus edelsmeden kan doorgaan.


Verhuizing

In januari 2004 krijgen we als Hobbyclub te horen dat het huurcontract met de KKD niet verlengd wordt. Op 1 september 2004 staan we op straat. Het enige dat de Gemeente, als eigenaar van het gebouw op het laatst nog heeft geregeld was de verhuizing. Medewerkers van de gemeentewerf hebben de gehele Hobbyclub-inventaris in een grote verhuiscontainer gepakt.

Na lang zoeken en onderhandelen met de Gemeente vinden we 1 april 2005 een onderkomen in het CCOG, in de kelder, Zaal 9 (op plek waar nu de Lidl staat). De publiciteit wordt opgezocht en er worden weer leden geworven. Dat gaat prima, de woensdagmiddag puilt uit met 23 kinderen!

 

Website

December 2006: Ook de website www.hobbyclubduiven.nl waar we al enige tijd mee bezig waren, komt nu in de lucht.


Einde knutselclub en 2e elektroclub

Juli 2008 stopt de woensdagmiddag met knutselen voor kinderen van 6-9 jaar. Het sturen van een noodbrief om vrijwillige leiding heeft niets opgeleverd. In oktober 2009 wordt de 2e elektroclub opnieuw samengevoegd aan de eerste. Oorzaken zijn, te weinig gevorderde leden en een tekort aan vrijwillige leiding.

Contributie

De contributie van de Hobbyclub was altijd een voor iedere beurs betaalbaar bedrag. Begin jaren negentig was dit 19 gulden(€ 8,60) per kwartaal. Via € 13,- en € 16,- zitten we tegenwoordig op een contributie van € 20,- per kwartaal. De inkomsten worden gebruikt om de huur en het benodigde materiaal te bekostigen.


Verhuizing 2015

Na 10 jaar in het CCOG te hebben gezeten, moest het CCOG plaats maken voor het nieuwe centrumplan. De Hobbyclub was genoodzaakt om een andere locatie te vinden. Uiteindelijk maken we de keuze om te verhuizen naar het gebouw van de Kreatieve Kring Duiven, onze huidige plek. De verhuizing regelen we dit keer zelf. Het ledenaantal van de timmerclub neemt af, waardoor deze besluit op de nieuwe locatie niet door te gaan.

Roefelen 2016

In juni 2016 doen we mee met het ‘Roefelen’ in Duiven. Bij dit evenement zetten winkels, bedrijven en instellingen hun deuren open. Vele kinderen uit groep 6,7 en 8 hebben zelf een elektrische zoemer gemaakt bij ons.

Bestuurswisseling

Omdat er één club overbleef; de Elektroclub, vindt er een bestuurswisseling plaats. Een aantal bestuursleden trokken de kar al tientallen jaren en deze hebben we in het zonnetje gezet. We bedanken dit bestuur voor hun inzet de afgelopen jaren met een onverwachts afscheidsfeest voor hen.

 

Logo Elektroclub

In juni 2018 hebben we een nieuw logo geïntroduceerd. De jeugd zal dit logo sneller in verband brengen met moderne techniek. De nadruk ligt op de witte tekst “Elektroclub”, statutair staan we te boek als Stichting Jeugdwerk Duiven. Vandaar dat dit in een kleiner lettertype in grijstint aanwezig is.


Elektroclub

Als enig overgebleven club maken we de keuze om de naam Hobbyclub te wijzigen in Elektroclub. De site hobbyclub.nl is opgeheven en we gaan verder onder de naam Elektroclub op de site www.elektroclub.nl. Ons doel is het om de jeugd kennis te laten maken met techniek zodat een mogelijke toekomst in de techniek aantrekkelijk voor hun wordt. De vraag naar technici is enorm toegenomen.


Arduino

Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de techniek hebben we moderne apparatuur aangeschaft, zoals laptops voor het leren programmeren en aansturen van robotica, moderne meetapparatuur en Arduino printen.


Aanvullingen

Als vrijwilliger ben ik zelf sinds 1990 in beeld maar ben benieuwd naar de tijd voorafgaand hieraan.

Mocht u als lezer van bovenstaande, opmerkingen of aanvullingen hebben, met name over de periode 1970-1990, schroom dat niet en stuur een bericht naar info@elektroclub.nlHans ter Horst,

Elektroclub Duiven