Elektroclub Duiven

Visserlaan 41

6921 WZ Duiven

Nederland

Elke donderdag:

19.00 - 20.15 uur

+31 (0) 316 - 26 44 00
+31 (0) 6 - 589 726 54

 

info@elektroclub.nl

Het belang van techniek

Er is een groot tekort aan mensen in de techniek.

Om de energietransitie bij te benen zijn techneuten hard nodig om het elektriciteitsnet uit te bereiden. Maar technisch opgeleid personeel is nauwelijks te vinden. Veel bedrijven schreeuwen om personeel. Er staan meer dan 100.000 vacatures open rondom de energietransitie. Er is een krapte in de ict en technische beroepen, met name in de elektrotechniek en de bouw. De komende jaren blijft dit nog wel even zo.


Techniek is veel breder dan je denkt. Techniek is heel divers.

Jongeren kiezen minder snel voor techniek omdat ze niet precies weten wat het inhoudt. Waarom kiezen jongeren niet voor techniek, terwijl de baanzekerheid groot is? Het antwoord is simpel: onbekend maakt onbemind.

Op mbo-niveau bestaat het achterhaalde beeld dat het werk fysiek, zwaar en vies is. Veel jongeren denken dat ze techniek niet leuk vinden, of dat ze niet geschikt zijn. Dat is te ondervangen door ze al op de basisschool in contact te brengen met techniek. Niet iedereen is op de hoogte van de mogelijkheden van de verschillende richtingen binnen de techniek.


Help!

De toestroom van technici blijft uit. Het aantal techniekstudenten loopt zelfs terug! Precies bij de voor de energietransitie noodzakelijke opleidingen, zoals installatie- en elektrotechniek, neemt de belangstelling onder jongeren af. De aanwas van jongeren is onvoldoende om de uitstroom van gepensioneerden te compenseren.

Technische beroepen zijn belangrijk voor de klimaatdoelstellingen. Om ze te halen is al een uitdaging in deze tijd. Zonder goedopgeleide mensen lukt dat niet. De vraag naar technisch personeel is enorm, vacatures zijn nu al erg moeilijk te vervullen en we staan nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf, die ook voor een uitstroom van technisch geschoold personeel zal zorgen. Alleen met een forse versnelling in robotisering, automatisering en digitalisering is de aankomende vergrijzing nog enigszins op te vangen. Maar ook voor de implementatie van nieuwe arbeidsbesparende technologie heb je wel eerst veel extra technisch opgeleid personeel nodig.


Het begint bij scholing.

Niet alleen voor jongens maar ook meisjes zouden meer voor techniek moeten kiezen. Iedereen is nodig, de noodzaak is nog nooit zo groot geweest als nu. Het belangrijkste is om de interesse van jongs af aan aan te wakkeren. Maar hoe? Door kinderen op jonge leeftijd al in aanraking te brengen met techniek. Op de basisschool en bij de Elektroclub in Duiven! Maak het vak “Techniek en Wetenschap” verplicht in het vervolg onderwijs.


Ontdek hoe leuk, veelzijdig en belangrijk techniek is

Bij de Elektroclub Duiven kun je je een beeld vormen of elektrotechniek iets voor jou is. We laten je de basis van deze techniek zien. Met twee proeflessen weet je snel of je aanleg hebt voor techniek.